Mbonge ya Biso Ezali lisanga ya kati mpe libanda ya mboka

Toli

  • Toli mpo na Bilenge
  • Toli mpo na mabota
  • ...

Ba sango

  • Ba sango ya Minganga
  • Ba Sango etali lolenge ya bo fandi na liboke
  • ...

Ko Balola

  • Lifalase
  • Deutsch
  • Lingala

epayi wapi to lingi ko koma

Mbonge Bana ya bitike e zui solo mokano ya ko zala na lisanga na nzela ya boyokani o kati kati ya bana ya bikolo bibale, Kongo Kisasa na Allemagne mpo na bo tomboli na bosolo mpenza makambo ma tali lolenge ya bo zui o Kati ya lisanga ya bana mboka na nzela ya ma yele ya mosolo, boyokani ya bana ya bikolo bibale wana, mpo na botongi solo singa ya boyokani ya kati mpe libanda ya mboka mibale wana, ko kangana makasi na boyebi mpe na bo moto ya moko na moko bipayi binso lisanga ya bana bikolo bibale wana bizuami, Mbonge Bana Bitike ezali bongo nzungu oyo eko tala maye manso ma ko leka, ko luka na nzela ya makanami mpo na bo sungi epayi wapi esengeli ko sunga.

ko yeba biso

Mbonge Bana ya bitike ezali bongo lisanga ya kati mpe libanda ya mboka, yango ekelami na mobu koto ibale zomi na sambo na katikati ya Berlin eteni ya mabele ya mboka allemagne. ezali bongo lisanga ya bondeko, ya boyokani mpo na bo tongi Gbagba o kati kati ya bana ya bikolo mibale wana Kongo Kisasa na mpe Allemagne.

Ba Bitapi ya biso

01

Mbonge Ngambo ya Mali

01

Mali

Mbonge Bana ya bitike ngambo ya Mali Tel. 00223 82355314

02

ngambo ya Kongo Kinsasa

02

DRC

Mbonge ya Bitike Ngambo ya Kinsasa

03

Waise Welle Abteilung Süd Afrika. Tel: +27 (73) 703-6016

Jetzt mitmachen

KONGOLESE KULTUR

Baninga ya misala

Lingala
Deutsch Lingala